nieuws

Op deze pagina houden we je op de hoogte van actualiteiten en ontwikkelingen

Coronabeleid De Schoot (update 8 Mei)

Vanaf 11 mei mogen de partners weer mee naar de echo en zullen we ook de pretecho’s weer in gaan plannen. Bij de pretecho mag maximaal 1 volwassene mee. Houd hierbij rekening met de 1,5 meter regel; in jullie en ons belang.

De volgende regels zijn (nog steeds) van toepassing:

 • Kom niet te vroeg en niet te laat, zodat er niet teveel mensen tegelijkertijd in de wachtkamer zitten. Er mogen maximaal 2 personen tegelijkertijd in de wachtkamer zitten.
 • Verzet je afspraak bij: verkoudheidsklachten, keelpijn, verhoging tot 38 graden of koorts boven 38 graden, totdat je klachten over zijn; overleg bij twijfel met ons of je verloskundige.
 • Als je partner of degene die met je mee komt naar de echo bovenstaande klachten heeft, dan mag hij of zij niet mee naar binnen.

Binnen het echocentrum volgen we het advies van het RIVM:

 • Geen handen schudden
 • Regelmatig handen wassen
 • Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog
 • Papieren zakdoeken gebruiken

Corona policy De Schoot (update 8 May)

As of 11 May partners are allowed again to come with you to the ultrasound scan. We will also start to schedule the non medical ultrasound scans again. You can bring 1 adult to the non medical ultrasound scan. Please respect the 1,5 metre rule; in both our interest.

The following (still) applies:

 • Be on time (not too early and not late) to prevent too many people are at one time in the waiting room. We allow 2 persons max at one time.
 • Reschedule your appointment if: you have a cold, a soar throat, or a temperature of up to 38 degrees Celsius; consult us or your midwife in case of doubt.
 • If your partner or the person you bring with you has the above mentioned symptoms, he or she is not allowed in.

Of course we follow the advice and guidelines of RIVM:

 • No handshake
 • Wash hands regularly
 • Sneeze and cough in your elbow
 • Use paper towels